موضوعات مرتبط: درباره تكواندو ، آزمون ، گالری عکس

تاريخ : جمعه 25 اسفند1391 | 22:46 | نویسنده : |
موفقیت استاد سید سعداله نبوی نژاد  در آزمون ارتقا کمربند مشکی دان پنج تکواندو ازفدراسیون تکواندو جمهوری اسلامی ایران از شاگردان باشگاه سیدی به جامعه ورزشی استان به ویژه مردم قهرمان پرور دره شهر تبریک می گوییم.
   باشگاه تکواندو سیدی                                                           


موضوعات مرتبط: خبر ، آزمون ، گالری عکس

تاريخ : جمعه 11 اسفند1391 | 14:41 | نویسنده : |

موفقیت آقایان: حسین  غلامیان ، محسن غلامیان  و مسعود صیدی در آزمون  ارتقای کمربند کشوری مشکی دان سه و آقای بیژن ناصری در آزمون مشکی دان چهار از  تکواندوکاران باشگاه سیدی به جامعه ورزشی استان  ومردم ورزش دوست دره شهر تبریک می گوییم

                باشگاه سیدی دره شهر


موضوعات مرتبط: خبر ، درباره تكواندو ، آزمون

تاريخ : یکشنبه 6 اسفند1391 | 0:54 | نویسنده : |

موفقیت برادران : ابوذز لطفی درآزمون ارتقا کمربند کشوری مشکی دان دو تکواندو و رضا ناصری اشکان محمدیان رضا محمدنژاد احمدرضا مقصودی شایان مقصودی احمرضا بابلی و مسعود محمدیان پوریا شکری و هادی حسینیدر آزمون کشوری پوم ومشکی دان یک و امیرحسین جوادی امیرحسین شیراوند  محمدامین اسمعیلی محمدجواد اسمعیلی نیما آزادی محمدرضا لطفی علیرضا یوسفوند محمدجواد افکار رضا محمدی ونوید قلیزاده در آزمون کشوری قرمز را به جامعه ورزشی دره شهر و این تکواندوکاران ارزشمند تبریک می گوییم.

         باشگاه تکواندو سیدی


موضوعات مرتبط: خبر ، آزمون

تاريخ : یکشنبه 29 بهمن1391 | 8:18 | نویسنده : |
موفقیت آقایان : سعید نوربخش آرش پروری 

در آزمون ارتقای کمربند مشکی دان سه تکواندو   به ایشان و جامعه ورزشی استان تبریک می گوییم.

                            باشگاه فرهنگی و ورزشی سیدی دره شهر


موضوعات مرتبط: خبر ، آزمون

تاريخ : یکشنبه 17 دی1391 | 8:56 | نویسنده : |

موفقیت برادران : پویا آزادی سید احسان حسینی و سید محمد کریمی در آزمون ارتقا کمربند کشوری مشکی دان دو تکواندو و پوریا ناصری وسید محمد امیر حسینی آرین و آرمین ناصری محمد امین و میلاد آقایی حمیدرضا امیری سید سعید کریمی امیرحسین فاضلی محمدرضا بابلی رضا ناصری سیدعلی مرادبیان یوسف صفی یاری امیرحسین شیخه زاده پویا قاسمی مهدی میر  و علی قمری در آزمون کشوری  پوم ومشکی دان یک و محمدمهدی سراجی علی رضایی میلاد فاضلی  امیرحسین نوروزی و نیما جهانگیری در آزمون کشوری قرمز را به جامعه ورزشی دره شهر و  این تکواندوکاران ارزشمند تبریک می گوییم.

                                     باشگاه سیدی


موضوعات مرتبط: خبر ، آزمون

تاريخ : شنبه 2 دی1391 | 7:58 | نویسنده : |

موفقیت موفقیت خواهران :پریا شیرمحمدی و سمیه کاظمی در آزمون ارتقا کمربند کشوری مشکی دان دو تکواندو و ستایش هاشمی  صدف تیمورنژاد مینا جعفری فاطمه زینی وند فاطمه کرمی مریم شیراوند فیروزه کرمی در آزمون کشوری مشکی دان یک و فاطمه زینی وند و زینب زینی وند و فاطمه علی پور در آزمون کشوری قرمز  را به جامعه ورزشی دره شهر و مربی زحمتکش خانم دولتیاری و این تکواندوکاران ارزشمند تبریک می گوییم.

                               باشگاه فرهنگی ورزشی سیدی


موضوعات مرتبط: خبر ، درباره تكواندو ، آزمون

تاريخ : پنجشنبه 30 آذر1391 | 14:52 | نویسنده : |

موفقیت آقای نعیم جهانگیری را در آزمون ارتقای کمربند کشوری مشکی دان سه  به ایشان و جامعه ورزشی استان تبریک می گوییم.

                                باشگاه فرهنگی ورزشی سبدی


موضوعات مرتبط: خبر ، درباره تكواندو ، آزمون

تاريخ : جمعه 19 آبان1391 | 16:48 | نویسنده : |
موفقیت خواهران : پروین دولتیاری و سیده فروزان نبوی نژاد در آزمون  ارتقای کمربند کشوری مشکی دان دو تکواندو به ایشان وجامعه ورزشی دره شهر تبریک  می گوییم.

                                              باشگاه فرهنگی و ورزشی  سیدی


موضوعات مرتبط: خبر ، درباره تكواندو ، آزمون

تاريخ : شنبه 6 آبان1391 | 8:47 | نویسنده : |

موفقیت آفای علی رضا فیلی در آزمون ارتقای کمربندمشکی دان دو و آقایان : محسن محمدزاده و سید عظیم شفیعی در آزمون مشکی دان یک کشوری از باشگاه  تکواندوسیدی  دره شهر تبریک می گوییم.


موضوعات مرتبط: خبر ، آزمون

تاريخ : شنبه 4 شهریور1391 | 17:4 | نویسنده : |
موفقیت تکواندو کاران ارزشمنمد: امیررضا محمد نژاد و کمیل اکبری در آزمون ارتقای کمر بند کشوری پوم یک و قرمز  تبریک می گوییم.

 


موضوعات مرتبط: خبر ، آزمون ، گالری عکس

تاريخ : شنبه 10 تیر1391 | 14:12 | نویسنده : |

در تاریخ  22/2/91 یازده نفر از تکواندو کاران شهرستان دره شهر در آزمون قرمز کشوری دوره 208 شرکت نمودند که خوشبختانه همه ارتقا کمربند یافتند لذا ضمن اعلام اسامی ،موفقیت این ورزشکاران ارزشمند را تبریک می گوییم.

1- محمد امین مرادی

2- شایان مقصودی

3- داوود رجب پور

4- حسین عموزاده

5- امیر حسین عموزاده

6- فرزاد عموزاده

7- محمد امین نوروزی

8- محمد شیریَ

9- نیما زینی وند

10- رضا  کاظمی

11- احمد رضا شاه میرزاییموضوعات مرتبط: خبر ، آزمون

تاريخ : شنبه 23 اردیبهشت1391 | 10:37 | نویسنده : |
شرایط ثبت نام در آزمون به تفکیک درجه کمربند عبارتند از:
 • قرمز : فاصله زمانی نسبت به درجه قبلی، ۶ ماه و حداقل سن نیز ۷ سال تمام است.
 • پوم ۱ : فاصله زمانی نسبت به درجه قبلی، ۹ ماه و حداقل سن نیز ۸ سال تمام است؛ ضمناً حداکثر سن هم ۱۵ سال است.
 • دان ۱ : فاصله زمانی نسبت به درجه قبلی، ۹ ماه و حداقل سن نیز ۱۵ سال تمام است.
 • پوم ۲ : فاصله زمانی نسبت به درجه قبلی، ۱۲ ماه و حداقل سن نیز ۹ سال تمام است؛ ضمناً حداکثر سن هم ۱۵ سال است.
 • دان ۲ : فاصله زمانی نسبت به درجه قبلی، ۱۲ ماه و حداقل سن نیز ۱۶ سال تمام است.
 • پوم ۳ : فاصله زمانی نسبت به درجه قبلی، ۲۴ ماه و حداقل سن نیز ۱۱ سال تمام است؛ ضمناً حداکثر سن هم ۱۵ سال است.
 • دان ۳ : فاصله زمانی نسبت به درجه قبلی، ۲۴ ماه و حداقل سن نیز ۱۸ سال تمام است.
 • پوم ۴ : فاصله زمانی نسبت به درجه قبلی، ۳۶ ماه و حداقل سن نیز ۱۴ سال تمام است؛ ضمناً حداکثر سن هم ۱۵ سال است.
 • دان ۴ : فاصله زمانی نسبت به درجه قبلی، ۳۶ ماه و حداقل سن نیز ۲۱ سال تمام است.
 • دان ۵ : فاصله زمانی نسبت به درجه قبلی، ۴۸ ماه و حداقل سن نیز ۲۵ سال تمام است.
 • دان ۶ : فاصله زمانی نسبت به درجه قبلی، ۶۰ ماه و حداقل سن نیز ۳۰ سال تمام است.
 • دان ۷ : فاصله زمانی نسبت به درجه قبلی ۷۲ ماه و حداقل سن نیز ۳۶ سال تمام است.
 • دان ۸ : فاصله زمانی نسبت به درجه قبلی، ۹۶ ماه و حداقل سن نیز ۴۴ سال تمام است.

 • موضوعات مرتبط: خبر ، آزمون

  تاريخ : شنبه 9 اردیبهشت1391 | 14:53 | نویسنده : |

   

  در تاریخ ۲۸/۱۱/۹۰که چهار نفر از تکواندو کاران باشگاه سیدی دره شهر درآزمون ارتقای کمربند  پوم یک و  مشکی دان دو کشوری شرکت نمودند که افراد زیر در آزمون موفق گردیدند  موفقیت ایشان را تبریک می گوییم.

  ۱-علی رضا    کرمشاهی   پوم یک

  ۲- امیر رضا حمیدی پور    پوم یک

  ۳- امیر رضا     کرمشاهی  پوم یک

  ۴- محمداحسان   عبدی     مشکی دان دو

   


  موضوعات مرتبط: خبر ، آزمون

  تاريخ : جمعه 28 بهمن1390 | 20:46 | نویسنده : |
  دیروز مورخ ۲۲/۱۱/۹۰ آزمون کشوری آبی به قرمزحوزه جنوبی  استان ایلام در شهرستان دره شهر برگزار گردید که افراد زیر از شهرستان دره شهر (باشگاه سیدی) موفق به ارتقای کمربند کشوری قرمز گردیدند.

  ۱- رضا     ناصری

  ۲- آرین     ناصری

  ۳- آرمین   ناصری

  ۴- احمدرضا   خیراندیش

  ۵- سعید    زینی وند

  ۶- سیدحسن   موسوی

  ۷- علی         قمری

  ۸- اشکان    محمدیان

  ۹-علی        گوهری

  ۱۰- امیرحسین   شیخه زاده

  ۱۱- بویا    قاسمی راه بو


  موضوعات مرتبط: خبر ، آزمون

  تاريخ : یکشنبه 23 بهمن1390 | 23:59 | نویسنده : |
  به اطلاع ثبت نام شدگان در آزمون ارتقای کمر بند قرمز دوره ی ۲۰۷ می رساند که آزمون قرمز شهرستان های دره شهر آبدانان دهلران و بدره این دوره ساعت دو بعد از ظهر بیست و دو بهمن در شهرستان دره شهر برگزار می گردد.
  موضوعات مرتبط: خبر ، آزمون

  تاريخ : سه شنبه 18 بهمن1390 | 0:34 | نویسنده : |

  بدینوسیله به استحضار می رساند در اجرای صورتجلسه رواسای هیئت ها مورخ ۲۰/۰۹/۹۰ موارد زیر جهت اجرای آیین نامه صدور احکام کمربندهای (زرد-سبز-آبی) و آیین نامه اجرایی مسابقات انتخابی استان به حضور ارسال می گردد.

  1. کلیه مسابقات انتخابی استان کما فی سابق و مطابق آیین نامه ابلاغ شده به شماره ۳۶۶/۳۵۱ مورخ ۱۵/۰۸/۹۰ برگزار می گردند.
  2. شیوه ی صدور کمربندهای زرد تا آبی مطابق شیوه زیر انجام می گیرد:
  • درخواست صدور برای واجدین شرایط توسط مربی مربوطه که تنها در پانزدهم هر ماه احکام صادر خواهد شد.
  • ارسال درخواست برای کلیه واجدین شرایط دریافت کمربند با رعایت فاصله های زمانی با پر کردن فرم های  پیوست برای متقاضیان و ارسال آن به هیئت تکواندو استان ( ارائه اصل مدارک کمربند  قبلی الزامی است اما پس از صدور اولین حکم طی این فرآیند بدلیل وجود سوابق نیازی به این امر نمی باشد.)
  • واریز مبلغ جمعی برای تعداد درخواستی مطابق جدول زیر به شماره حساب ۷۰۳۱۹۸۲۷ نزد بانک ملت به نام هیئت تکواندو استان ایلام
  • تنها مربیان رسمی و کارت دار می توانند درخواست صدور حکم جهت شاگردان خود را ارسال نمایند.
  • ضمناً از مبلغ دریافتی هر حکم مبلغ ده هزار ریال بابت سهم هیئت های شهرستانها در نظر گرفته شده که در پایان هر ۶ ماه به حساب شهرستان مربوطه واریز می گردد.
  درجه کمربند زرد سبز آبی
  مبلغ برای هر کمربند ۴۰٫۰۰۰ ریال ۵۰٫۰۰۰  ریال ۶۰٫۰۰۰ ر یال


  موضوعات مرتبط: خبر ، آزمون

  تاريخ : چهارشنبه 21 دی1390 | 16:53 | نویسنده : |
  موفقیت  آقای علی سلیمانی را در آزمون ارتقای کمربند مشکی پوم سه را به جامعه ورزشی استان  تبریک می گوییم.
  موضوعات مرتبط: خبر ، آزمون

  تاريخ : یکشنبه 15 آبان1390 | 13:30 | نویسنده : |
  ضمن تقدیر و تشکر از تلاش های مربیان و دست اندرکاران تکواندو شهرستان دره شهر لیست قبول شدگان آزمون 205 ارتقای کشوری آقایان و بانوان به شرح ذیل اعلام می گردد. این موفقیت را با جامعه ورزشی شهرستان بخصوص مربیان زحمت کش و قبول شدگان در آزمون تبریک می گوئیم.

  آبی به قرمز آقایان

  ردیف کد ملی نام و نام خانوادگی نتیجه
  1 4550119721 سید محمد امیر حسینی قبول
  2 4550105453 یوسف صفی یاری قبول
  3 4550119284 رضا طهماسب زاده قبول
  4 4490308914 محسن عزيزبيگي قبول
  5 410481262 مسعود محمديان قبول

  لیست قبول شدگان بانوان شهرستان دره شهر

  آبی به قرمز
  ردیف کد ملی نام و نام خانوادگی نتیجه
  1 4550113006 صدف تيمور نژاد قبول
  2 4550109068 مينا جعفري قبول
  3 4550088036 فاطمه زيني وند قبول
  4 4550080957 مریم شیراوند قبول
  5 4550086572 مهتاب عيني قبول
  6 4550079207 فيروزه كرمي قبول
  7 4550092661 فاطمه كرمي قبول
  8 4550119748 ستايش هاشمي قبول
  قرمز به دان یک
  ردیف کد ملی نام و نام خانوادگی نتیجه
  1 4550089598 پريا شيرمحمدي قبول
  2 4559891745 سميه كاظمي قبول  موضوعات مرتبط: خبر ، آزمون

  تاريخ : جمعه 6 آبان1390 | 22:20 | نویسنده : |


  موضوعات مرتبط: خبر ، آزمون

  تاريخ : جمعه 6 آبان1390 | 22:10 | نویسنده : |
  موفقیت یازده نفردر آزمون ارتقای کمربندقرمز از شهرستان دره شهر (باشگاه سیدی) تبریک م گوییم

  ۱- ابوطالب زینی وند

  ۲-حمید رضا  امیری

  ۳-میلاد   آقایی

  ۴-محمد امین   آقایی

  ۵-سید علی    مرادبیان

  ۶-محمد      فرهادی

  ۷-محسن  محمد زاده

  ۸-محمدرضا   بابلی

  ۹-احمد رضا     بابلی

  ۱۰-حسین   آزاد بخش

  ۱۱-رضا    ناصری


  موضوعات مرتبط: آزمون

  تاريخ : چهارشنبه 23 شهریور1390 | 13:27 | نویسنده : |
  به اطلاع واجدین شرایط کمربند سبز به آبی می رساند که تاریخ بر گزاری آزمون ساعت ۳۰/۲۱روز چهار شنبه ۲/۶/۹۰در سالن هیات تکواندو دره شهر می باشد
  موضوعات مرتبط: آزمون

  تاريخ : سه شنبه 1 شهریور1390 | 14:38 | نویسنده : |
  به اطلاه کلیه مربیان و ورزشکاران استان می رسانیم که آزمون ارتقاء کمربند قرمز – دان و پوم ۱ – دان و پوم ۲ دوره ۲۰۳ مورخ ۱۰ تیر ۱۳۹۰ حداکثر تا پایان روز ۵ تیر ۱۳۹۰ مهلت ثبت نام داشته و ارسال مابقی مدارک حداکثر تا ۷ تیر ۱۳۹۰ از طریق هیئت های شهرستانها و ارسال به هیئت استان اقدام نمایند. ضمناً یارآوری می گردد به کلیه درخواست هایی که پس از تاریخ های ذکر شده انجام شوند ترتیب اثر داده نخواهند شد.


  موضوعات مرتبط: آزمون

  تاريخ : جمعه 3 تیر1390 | 1:16 | نویسنده : |
  به اطلاع کلیه هیئت های تابعه می رسانیم که من بعد حق الزحمه پرداخت شرکت در آزمون سبز به آبی به شرح ذیل پرداخت گردد.

  هزینه شرکت در آزمون سبز به آبی ۱۰۰٫۰۰۰ ریال که از تکواندو کار توسط هیئت شهرستان اخذ می گردد

  1. ۳۵٫۰۰۰ ریال سهم مربی توسط هیئت شهرستان محاسبه و به حساب ایشان واریز می گردد.
  2. ۳۵٫۰۰۰ ریال سهم هیئت استان که توسط هیئت شهرستان به حساب هیئت استان واریز می گردد.
  3. ۲۰٫۰۰۰ ریال سهم هیئت شهرستان که توسط هیئت شهرستان به حساب آن هیئت  واریز می گردد.
  4. ۱۰٫۰۰۰ ریال سهم هزینه های صورت گرفته و ممتحن
   در پایان برگزاری آزمون حداکثر تا یک روز پس از برگزاری صورتجلسه ازمون و فیش وجوه پرداختی به هیئت استان ارسال تا در سریعاً صدور احکام انجام گیرد.


  موضوعات مرتبط: خبر ، آزمون

  تاريخ : شنبه 28 خرداد1390 | 16:12 | نویسنده : |
  کمربند                  حداقل سن                           فاصله قانونی             فرم اجباری تگوگ

  -آبی به قرمز         از ابتدای 7سال به بالا               6 ماه بعد از آبی             یوگ جانگ     

  -قرمز به  پوم 1      از ابتدای 8 سال به بالا               9 ماه بعد از قرمز         چیل - پال

  -قرمز به دان 1       از ابتدای 15 سال تمام به بالا        9 ماه بعد از قرمز       چیل - پال

  -پوم1 به 2              از ابتدای 9 سال به بالا                 یکسال تمام             کوریو پومسه

  -دان1 به دان2         از ابتدای 16 سال به بالا               یکسال تمام            کوریو پومسه

  -پوم2 به پوم3          حداقل 11 سال تمام                    دو سال تمام       کومکانگ پومسه

  -دان2 به دان3          حداقل 18 سال تمام                    دو سال تمام       کومکانگ پومسه

  -پوم3 به پوم4           از 14 سال تا زیر 18 سال              سه سال تمام              ت بک

  -دان3 به دان 4          از 21 سال به بالا                        سه سال تمام               ت بک

  - پوم 4 به دان5          از 22 سال به بالا                         چهار سال تمام          پیونگ ون

  - دان 4 به دان 5         از 25 سال به بالا                        چهار سال تمام            پیونگ ون  موضوعات مرتبط: آزمون

  تاريخ : یکشنبه 4 اردیبهشت1390 | 21:2 | نویسنده : |
  ردیفعضویتتکواندوکاراساتیدباشگاهها
  1عضویت جدید 139055.000ریال120.000ریال240.000ریال
  2تمدید عضویت جدید در سال 9012.000ریال18.000ریال24.000ریال

  هزینه صدور المثنی

  هزینه صدور المثنی(کلیه گواهینام ها)  ====      110.000 ریال

  حق آزمون مربیان کشور( کمربند زرد- سبز - آبی )

  ردیفدرجه مربیکمربند زردکمربند سبزکمربند آبی
  1درجه سه18.000ریال25.000ریال34.000ریال
  2درجه دو22.000ریال30.000ریال36.000ریال
  3درجه یک به بالا25.000ریال35.000ریال40.000ریال

  هزینه معرفی آزمون مربیان کشور به آزمونهای کشوری فدراسیون

  ردیفدرجه مربیگریمیزان معرفی   درصد    کمربند قرمز        کمربند مشکی پوم و دان1مشکی پوم دو دان2
  1درجه سهتا دان 125درصد16.000ریال19.000 ریال-------
  2درجه دوتا دان 335درصد23.000ریال26.000ریال55.000ریال
  3درجه یکبدون محدودیت45درصد30.000ریال34.000 ریال70.000ریال

  هزینه شرکت در کلاس های آموزش مربیگری

  ردیفموضوعهزینه     
  1شرکت در کلاس هماهنگی و دانش افزایی سالایانه180.000 ریال
  2شرکت در کلاس آموزش مربیگری درجه سه550.000 ریال
  3شرکت در کلاس آموزش درجه سه به دو650.000 ریال
  4شرکت در کلاس مربیگری درجه دو به یک720.000 ریال
  5شرکت در کلاس آموزشی مربیگری یک به ممتاز800.000 ریال    

  هزینه شرکت در کلاس های داوری

  ردیفموضوعهزینه
  1کلاس هماهنگی داوری کیورگی و پومسه180.000 ریال
  2شر کت در کلاس داوری کیورگی و پومسه درجه سه550.000 ریال
  3شر کت در کلاس داوری کیورگی و پومسه درجه دو650.000 ریال
  4شر کت در کلاس داوری کیورگی و پومسه درجه یک720.000 ریال
  5شر کت در کلاس داوری کیورگی و پومسه درجه ممتاز800.000 ریال

  هزینه شرکت در آزمون 1390 ( سهم فدراسیون ) + سهم هیئت استان متعاقبلاً اعلام خواهد شد

  ردیفموضوعرده کمربندهزینه ها
  1شرکت در کلاس ممتحنیناعلام شده در بخشنامه ها180.000 ر یال
  2هزینه ارتقاء کمربندآبی به قرمز65.000 ریال
  3هزینه ارتقاء کمربندقرمز به پوم و دان یک75.000 ریال
  4هزینه ارتقاء کمربندپوم و دان یک به پوم و دان 2150.000 ریال
  5هزینه ارتقاء کمربندمشکی پوم و دان 2 به دان 3220.000 ریال
  6هزینه ارتقاء کمربندمشکی دان 3 به 4330.000 ریال
  7هزینه ارتقاء کمربندمشکی دان 4 به 5540.000 ریال
  8هزینه ارتقاء کمربندمشکی دان 5 به 6600.000 ریال
  9هزینه ارتقاء کمربندمشکی دان 6 به 7870.000 ریال


  موضوعات مرتبط: آزمون

  تاريخ : یکشنبه 4 اردیبهشت1390 | 21:1 | نویسنده : |
  با توجه به بخشنامه های ارسالی فدراسیون و با در نظر گرفتن حق آزمون+حق مربیان+هزینه های آزمون بدین وسیله نرخ ثبت نام در آزمون ارتقاء کمربند به صورت زیر اعلام می گردد.

  ردیفنوع آزمونمبلغ آزمون
  1آبی به قرمز000 . 170 ریال
  2قرمز به دان یک000 . 210 ریال
  3دان یک به دان 2000 . 310 ریال

  ضمناً کلیه مربیان و داوران تکواندو استان هرچه سریعتر نسبت به افتتاح حساب و اعلام شماره حساب و شماره 16 رقمی جهت پرداخت های حق مربیگری و داوری در سال 90 ، از طریق هیئت های شهرستان به هیئت استان اقدام لازم مبذول فرمایند


  موضوعات مرتبط: آزمون

  تاريخ : یکشنبه 4 اردیبهشت1390 | 21:0 | نویسنده : |
  با توجه به جلسه هیئت استان و توافقات انجام شده هزینه خرید احکام زرد و سبز از طرف مربیان محترم 000 . 30 ریال (سهم هیئت استان 000 . 20 هزار و سهم هیئت شهرستان 000 . 10 ریال ) می باشد.

  ضمناً از این پس مقرر گردید که کلیه شهرستانها پس از هماهنگی با هیئت استان جهت برگزاری آزمون کمربند سبز به آبی پ، اسامی را به هیئت استان ارسال و هیئت استان نیز ضمن صدور برگه آزمون و ارسال ممتحن به هیئت شهرستان اقدام لازم را انجام خواهد داد.

  حق شرکت در آزمون سبز به آبی نیز برای سال جاری 000 . 100  ریال می باشد.


  موضوعات مرتبط: آزمون

  تاريخ : یکشنبه 4 اردیبهشت1390 | 20:57 | نویسنده : |
                                  باسمه تعالي


  افراد زير در اولين دوره آزمون سبز به آبي در شهرستان دره شهر موفق به ارتقاي كمربند شده اند:

  1-سيد علي   مرادبيان

  2-سيد حسن  موسوي

  3-عارف  نظري

  4-علي   گوهري

  5-محمد جواد   عليزاده

  6-محمد   پيري

  7-ابوطالب  زيني وند لرستاني

  8-اشكان     عاليپور

  9-حميدرضا   اميري

  10-احمدرضا  بابلي

  11-محمدرضا  بابلي

  12-رضا  طهماسب زاده

  13-علي   قمري

  14-سامان   زيدي

  15- آرمین ناصری

  16- آرین ناصری


  موضوعات مرتبط: خبر ، آزمون

  تاريخ : شنبه 7 اسفند1389 | 15:21 | نویسنده : |
  روزجمعه مورخ 29 بهمن 89 با حضور مسئولین هیئت تکواندو و نمایندگان  اداره کل تربیت بدنی استان ایلام آزمون ارتقاء کمربند کشوری آقایان  در سالن هیات تکواندو استان ایلام برگزار گردید که افراد زیر از شهرستان    دره شهر ( باشگاه  سیدی )در آزمون قبول گردیدند لذا ضمن تبریک به نامبردگان اسامی به شرح زیر  ر اعلام می گردند.

  الف:پوم دو و  دان2

  ۱-محمد امین   شیخه زاده

  ۲-حسین      غلامیان

  ۳-محسن   غلامیان

  ۴-مسعود   صیدی

  ۵-مسلم   کاظمی

  6- مرتضی شمس

  ب:مشکی دان یک و پوم یک

  ۱-سید علی رضا حسینی نیا

  ۲-سید محمد   کریمی

  ۳-آرش   کرمی

  ۴-محمد امین   پورمند

  ۵-پوریا  سلاحورزی

  ۶-علیرضا   غلامیان

  ۷-مهرداد   یاریوند

  ۸- موید  حق زاده

  ۹- علی زینی وند

  ۱۰مبین   صفی نیا

  ج:قرمز

  ۱-سید سعید   کریمی

  ۲-علیرضا   کرمشاهی

  ۳-امیر رضا  کرمشاهی

  ۴-پوریا  ناصری

  ۵- محمد جواد  مقصودی


  موضوعات مرتبط: خبر ، آزمون

  ادامه مطلب
  تاريخ : جمعه 29 بهمن1389 | 21:33 | نویسنده : |